1Op al het hier getoonde werk zijn de internationale
modelrechten van toepassing.

Foto's Willem Tredgett. ©