1

Geelgouden Titanium armband met Groen Tourmalijn

Geelgouden Titanium armband met Groen Tourmalijn

Voor een goede klant een ontwerp schets gemaakt
dat een armband van geel goud en titanium zou moeten worden,
met een drie tal mooie groene Context cut geslepen Tourmalijnen.
En vervolgens de opdracht deze armband ook te maken
Een werk dat veel tijd en rust afdwong, afijn kijk maar


De Titaan strippen geknipt van een 3mm dikke titaan plaatomgebogen en onregel matig golvend gesmeedde goude draad gesmeedsamen geschoven en eens kijken waar we heen gaanDan is het vijlen en schuren om een mooi verlopende band te krijgenvijlendschurend van 200 tot 1600 en dan polijstenGolfd mooi in elkaarhet begin van een contra scharnierdit stukje goud gaat een buis worden om de losse gouden delen te verbindenis het de goede maatgaat het gegloeid worden tot een diep rode gloedaflessen in spiritus, dit zorcht voor een gelijkmatige afkoelingIn een houtblok een sleuf gemaakt met een ronde stalen staaf er in slaaneerst de zijkanten dan de ander kanten dan het midden, wat de buis bijna dicht vouwtin een profiel ank met een stalen regel verder dicht tikken met een kunststof hamerbijna gesloten, nog een paar tikkendicht solderen met hard (goud soldeer met de hoogste smelt temperatuur)
omdat er nog veel aangesoldeer gaat wordeneens zoeken hoe de twee banden in elkaar gaan komen en of dat er goed uit ziet
en met stift aan gegeven waar de zettingen gaan komen voor de Tourmalijnenmet derde handjes de onderdelen op hun plaats houden en soldereneen kant op het contra scharnier buis en de ander op het slot deelhet ander deel nog lossamen gevoegd en gebonden en verder soldereneen gesloten bandde zetingen passende zetingen gesoldeerd en het slot open gewerkthet contra scharnier aan de band en het duner scharnier klaar om er in gesoldeerd te wordennetjes op zijn plaatssolderen maarwel voorzichtig zodat niet alles vast gesoldeer wordtnet een bouwpakketalle onderdelen afgewrkt en klaar om aan elkaar te worden geklonkengaatjes in het titanium en de gouden dragerseen gaatje in het titanium en de gouden dragerde gaatjes aan bijde kanten taps uit gefreesd, titanium draadje steekt iets uitdoor ze met de achter kant van een bank hamertje dat een kleine ronding heeft
en op een penhamer lijkt smeed ik de dunne stukjes draad aan weerskanten breederen zo het titanium aan het goud vast klink, en na wat vijl en schuur werk niet meer zichtbaar is.de onderkant van de armband is gereedNu de boven kan vast klinkende titanium draajes plaatsenmet de achterkant van het bankhammertje op een klein aanbeeld klinkende uit gesmede klinken dan nu het andere deel bevetigen en klinkenaan de binnen kant klinken van de armbandde armband bijna klaar en het gereedschap dat gebruikt is om te klinken
de ruimers om de gaatjes een beeetje taps en groter te maken,
het bank hammertje en aanbeeld en naald vijl


De nog niet weggewerkte klinkenEn dan hier weggewerkt.het scharnier met scharnier-stift voor ziende uitstekend stukje draad recht af vijlen om voorzictig vlak te klinkenook hier de uit einde van de buis iets taps gefreesdde andere kantBijna klaar nu nog de tourmalijn zettenDe zet-kastjes zijn op maat aangeschaft en de eerste Tourmalijn gleed er feiloos in, en voorzichtig met een bruneer staaf aanwrijveneven controleren of de zetting mooi over de steen lichtmet een waspik (bijen was met heel veel houts kool poeder) de steen voorzichtig passenen het pastnogmaals aan aanwrijvenen nogmaals aan aanwrijvenklaar


Op al het hier getoonde werk zijn de internationale modelrechten van toepassing.
Foto's Willem Tredgett. ©